SSD VPS 1GB RAM - UAE

Starting from
$39.95 USD/mo
$27.25 Setup Fee

- 30 GB SSD Storage
- 1 TB Premium Bandwidth
- 1 vCPU

SSD VPS 2GB RAM - UAE

Starting from
$79.00 USD/mo

- 60 GB SSD Storage
- 1 TB Premium Bandwidth
- 2 vCPU

SSD VPS 4GB RAM - UAE

Starting from
$159.00 USD/mo

- 80 GB SSD Storage
- 1 TB Premium Bandwidth
- 4 vCPU

SSD VPS 8GB RAM - UAE

Starting from
$299.00 USD/mo

- 120 GB SSD Storage
- 1 TB Premium Bandwidth
- 8 vCPU

SSD VPS 16GB RAM - UAE

$449.00 USD/mo

- 200 GB SSD Storage
- Unmetered Bandwidth
- 12 vCPU

SSD VPS 32GB RAM - UAE

$649.00 USD/mo

- 400 GB SSD Storage
- Unmetered Bandwidth
- 16 vCPU

SSD VPS 64GB RAM - UAE

$1,199.00 USD/mo

- 800 GB SSD Storage
- Unmetered Bandwidth
- 24 vCPU